ACT Att hantera stress och främja hälsa - Oslo hösten 2017

Fyra dagars utbildning för att bli gruppledare inom en vetenskapligt beprövad metod för att förebygga stress och annan ohälsa.

2 - 16 - 30 Oktober samt 13 November 2017. Oslo, Norge.
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
För mer information, lämna din email här:

Praktisk information

Livskompass anordnar under hösten 2017 en gruppledarutbildning i ”ACT - Att hantera stress och främja hälsa”. Utbildningen äger rum i Oslo och omfattar 4 undervisningstillfällen à 6 timmar (totalt 24 timmar), samt att man själv håller en grupp för att träna på interventionen.

Upplägget är detsamma varje träff, vid varje utbildningspass går man kursen som man sedan själv lär ut. I utbildningspasset finns diskussion insprängt kring vad som är bra att tänka på vid genomgång av de olika momenten, samt utrymme för klargörande frågor.

Ett flertal studier visar att detta gruppformat av ACT har gett minskad stress och förbättrad generell hälsa hos dess deltagare.

Vad gör denna kurs annorlunda?

Några faktorer som är värda att lyfta fram är bland annat:

Efter fyra dagars utbildning kommer du att vara redo att fortsätta arbeta med denna intervention på egen hand. Och att vi har sett att interventionen ger effekter för deltagarna när den ges av gruppledare som är nya med ACT men endast gått denna korta utbildning.

Du får en färdig, utförlig manual om drygt 300 sidor samt Powerpointpresentationer och material som gör det enkelt att komma igång. Detta gör även att det är enkelt att börja hålla grupper igen om det var länge sedan du höll en grupp.

Du kommer att få tillgång till filmer (via Internet) där du ser Fredrik Livheim ge utbildningen ifall du glömt hur man kan gå igenom övningar, information, metaforer eller rollspel.

Vad säger andra om kursen?

Styrkan i denna intervention ligger i dess vetenskapliga bas, men det kan vara värt att notera att anonyma utvärderingar av denna utbildning genomgående fått höga betyg (4,6 - 4,9 av 5).

Utbildade gruppledare
Antal länder kurser har hållits i
Sidor av material som du får tillgång till, och som kommer hjälpa dig komma igång med din egna arbete.
Top